Winrar không giải nén được

Đã khi nào các bạn cài một tệp ZIP gồm format là *.rar hay những *.zip về cơ mà bị lỗi cần yếu bung file ra được chưa?

Lỗi này thì mình tin là rất nhiều bạn bị rồi và phương pháp khắc chế thì cũng tương đối nhiều cùng cũng khá dễ dàng, tuy nhiên không phải là người nào cũng biết đâu đấy