TANK

- Name : Tank O Box- Manufacturer:- Genre: Action- Size after installation: 86.8Mb- Download size: 11.6Mb- Compatible: WinXP/Vista/Win7
*

*

Tank O Box is a tank shooting game inspired by the game lớn shoot the first tank"s once famous electric nintenbởi vì b& was born from about 1988 khổng lồ 1990. Combined with modern graphics and innovative gameplay made ​​attractive for the game. Coming khổng lồ Tank O Box you will have sầu the opportunity lớn relive the lãng mạn feelings, wonderful childhood days. Play classic game but more modern with great graphics and sound attractive sầu, it will be a great game that you should tải về play thử nghiệm.

Bạn đang xem: Tank


*

Tank O Box with shiny graphics & great game classic qualities combined with modern graphics 3D one whole new style of play. There are many challenging game screen, your task is the same as the old tank version! Protection grounds, destroy all the enemy lớn cross the screen, there are many tasks you have lớn combine both protection grounds lớn attack the enemy base. There are many items for the battle, your tank will be stronger when you get lots of star badge.Gameplay is a combination of action and strategy genres financial situation, more difficult battle, the difficulty increase as you get khổng lồ the following tasks. You will fight in the perfect 3 chiều environment, light effects, unique sound effects, day and night great for your first experience very exciting time. Tank O Box is truly one mini game, the amount of light, highly attractive sầu worth your download experience.
*

- Guide:
Download 1 single tệp tin Tank-o-Box v1.2a.rar extract appears the same folder name inside the thư mục containing the files và folders as follows:+ Craông xã + Setup.exe file khổng lồ install the game+ Dffsetup-msvbvm50.exe tệp tin fix for win 7* Use the thiết đặt.exe file khổng lồ install the game on your computer, select the path to lớn install the game and wait until the process is finished, just cliông chồng next next step* After installation is complete will appear Tank O Box ibé in the background, and you craông xã thư mục to copy the crachồng tệp tin khổng lồ the game installation directory Tank O Box. In the game you will see this has become a full and* For Win 7 When the Installation craông chồng game will signal lack MSVBVM50.DLL files và can not play.* Now we go baông chồng khổng lồ the thư mục Tank-o-Box v1.2a to lớn use tệp tin dffsetup-msvbvm50.exe installed on your computer. It automatically, upon completion, lớn escape inlớn the game play và an error message will be gone.

Xem thêm: Sửa Lỗi 0Xc00007B Win 10 64Bit, Installation (Computer Programs)

* I wish you happy gaming.----------------------------------------------------------------------------------------- Hướng dẫn:+ Download 1 tệp tin độc nhất Tank-o-Box v1.2a.rar, giải nén xuất hiện thêm thư mục thuộc tên, bên trong tlỗi mục này bao gồm tất cả những file và thư mục sau: - Craông xã < thỏng mục cất tệp tin craông chồng để bẻ khóa game >- Setup.exe cộ file setup game- Dffsetup-msvbvm50.exe file sửa lỗi đến win7+ Sử dụng tệp tin Setup.exe nhằm download game, chọn băng thông cùng bạn cđọng nhận next nhằm qua bước tiếp theo sau. Sau Khi quy trình cài đặt thành công xuất sắc trong thời điểm tạm thời chớ vào game. + Vào thỏng mục Crack cùng copy tệp tin crack vào này vào chỗ bạn tải game+ Nếu các bạn chạy game bởi win7 sẽ xuất hiện thông tin thiếu thốn tệp tin MSVBVM50.DLL với cần thiết play được.+ Lúc bấy giờ các bạn vào thỏng mục bung file game và sử dụng file Dffsetup-msvbvm50.exe tải nó nhằm tiến hành bổ sung tệp tin bị thiếu thốn. Quá trình này diễn ra hết sức đơn giản và dễ dàng chúng ta chỉ dễ dàng bấm next và chờ đợi.+ Sau lúc hoàn chỉnh vào game đùa vô tư+ Chúc chúng ta thành công-----------------------------------------------------------------------------------