Tải microsoft visual c++ 2013

Microsoft Visual C++ là một trong những công tác không thể không có bên trên laptop, nếu không thiết lập Visual C++ thì laptop đang gặp mặt rất nhiều lỗi tương quan đến sự việc setup và mở các ứng dụng ứng dụng game trên laptop. Vì Microsoft Visual C++ là một trong những phép tắc hổ trợ vào việc lời giải những công tác đó để bọn chúng có thể điều khiển xe trên laptop. 1. Link cài phần mềm Visual C++Tải Microsoft Visual C++Phiên bản: v4.8 RepackMật khẩu giải nén: 21AK22 (giả dụ có)2. Thông tin chi tiết phiên bản– Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.56336 – Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.56336

Bạn đang xem: Tải microsoft visual c++ 2013

– Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.61001 – Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.61000 – Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x86 v9.0.30729.17 – Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x64 v9.0.30729.17 – Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x86 v9.0.30729.6161 – Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x64 v9.0.30729.6161 – Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable v10.0.40219 – Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable v10.0.40219
– Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) v11.0.61030 – Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) v11.0.61030 – Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.30501 – Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.30501 – Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.40664 – Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.40664
– Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86) v14.26.28619 – Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64) v14.26.28619 3. Hướng dẫn thiết lập với kích hoạt
Trước tiên các bạn bung file Microsoft-Visual-C-21AK22-COM.7z ra, rồi msinh hoạt tập tin Microsoft Visual C++ Paông xã v4.8 Repachồng.exe lên nhằm bắt đầu
*

Xem thêm: How To Download Adobe After Effects Cc 2015 For Free Download (1

*

*

*

*