HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD PLANT 3D

diehmayxanh.com là chỗ chia sẻ, search kiếm Sách, bài giảng, slide, luận văn, thứ án, tè luận, nghiên cứu giao hàng mang lại câu hỏi học hành sinh hoạt hầu hết các ngành Nhiệt Lạnh, Năng lượng bắt đầu, Cơ điện tử, Xây dựng, Cơ khí sản xuất, Quản trị kinh doanh, Makerting, Ngân mặt hàng, ...diehmayxanh.com còn là một vị trí bàn thảo, chia sẻ kiến thức cùng kinh nghiệm tay nghề thực tiễn nghành nghề Cơ nhiệt độ điện lạnh, Tdiệt lực khí nén, Điện tự động hóa hóa, Công nghệ xe hơi với Công nghiệp phân phối xi măng...


Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng autocad plant 3d

BÀI GIẢNG

Bài giảng kỹ thuật

Bài giảng gớm tế

Bài giảng thôn hội

LUẬN VĂN

Luận văn kỹ thuật

Luận vnạp năng lượng gớm tế

Luận vnạp năng lượng thôn hội

ĐỀ THI

Đề thi kỹ thuật

Đề thi tởm tế

GÓC KỸ THUẬT NGOẠI NGỮ CỬA SỔ IT

Phần mềm chăm ngành

Mẹo vặt IT

VIDEO MT PURCHASE

Xem thêm: Dead Island: Riptide Definitive Edition Free Download Full Pc Game

*

The plant kiến thiết industry creates và communicates a vast array of information. Because the industry consists of many facets of thiết kế, the industry requires a broad solution. AutoCAD Plant 3D, & Navisworks are two separate software applications that work together to meet the requirements of a broad solution. In this chapter, you learn about many of the general topics for plant thiết kế & the use of AutoCAD Plant 3D to lớn create plant designs that meet your thiết kế requirements và workflows.ObjectivesAfter completing this chapter, you will be able to:- Navigate the Project Manager and explain the purpose of a project & where the drawings and data are stored. Open drawings within the context of the project from the Project Manager.- Identify the aspects of the user interface that are quality for plant thiết kế và the workflow for creating & modifying a P&ID or 3D plant design.- Explain the philosophy behind the three methods of layering and explain the project cài đặt options for layers and colors.Chapter 1:Introduction lớn AutoCAD Plant 3D ...............................................1-1Lesson:Working in a Project .............................................................................. 1-2About Projects .......................................................................................... 1-2Data Organization .................................................................................... 1-4About theProject Manager ..................................................................... 1-6About theData Manager ....................................................................... 1-08Exercise:Work imãng cầu Project .................................................................... 1-09reviews .................................................................................................... 1-14Lesson: Openinga Drawing .............................................................................. 1-15OpeningDrawings .................................................................................. 1-16RenamingDrawings ................................................................................ 1-18Exercise: Opemãng cầu Drawing in AutoCAD Plant 3 chiều..................................... 1-19đánh giá .................................................................................................... 1-20Lesson: Exploring theUser Interface ............................................................... 1-21Task SpecificWorkspaces ....................................................................... 1- 22Task Specific Ribbons .............................................................................1- 22AboutToolPalettes ................................................................................ 1- 24About thePropertiesPalette .................................................................1- 26On-ScreenTools .....................................................................................1- 27Exercise: Explore the UserInterface ......................................................1-29reviews .................................................................................................... 1- 33Lesson: ManagingLayers and Colors ...............................................................1-34AboutLayers ..........................................................................................1- 34Exercise: Manage Layers và Colors ......................................................1-36review .................................................................................................... 1- 39Chapter Summary ............................................................................................ 1- 40Chapter 2: AutoCAD P&ID ..............................................................................2-1Lesson:Creatinga New Drawing ........................................................................ 2-3CreatingProjectFolders & Sub-Folders ................................................. 2-3Creatinga Drawing ....................................................................................2-4Adding ExistingDrawingslớn theProject ...................................................2-5AccessDrawingProperties ........................................................................2-5Exercise:Create a New P&IDDrawing ...................................................... 2-7...Các chúng ta cũng có thể xem thêm các video clip bên dưới: